måndag 28 februari 2011

Återbrukslöjd på Länsmuseet

Örebro läns slöjdförening anordnar en workshop om återbruk av plåt och tråd.
På onsdag, den 2 mars kl 16-20, på Länsmuseet i Örebro, Engelbrekstgatan 3, kan du få experimentera och undersöka återbrukets möjligheter.
Handledare är Anita Torunen.
Kostnad är 50 kr, inkl material och fika för dig som är medlem i Örebro läns slöjdförening, 100 kr inkl material och fika om du ännu inte är medlem.
(bilden härovanför är hämtad från Örebro läns slöjdförenings hemsida)