fredag 6 juli 2012

AV TRÄ UR SKOG

Här är lite bilder från utställningen AV TRÄ UR SKOG som pågår på Frövifors pappersbruksmuseum.


onsdag 4 juli 2012

Skogsfestival!

Skogen är en angelägenhet för många. En del ser den som en resurs som kan omvandlas till pengar. För många människor och djur är den ett livsrum som är nödvändig för det goda livet. I klimatsammanhang är en växande skog gynnsam eftersom den tar upp koldioxid ur luften för fotosyntesen. Koldioxiden lagras i form av kol i trädens ved. För slöjdaren är skogen en oändlig källa av inspiration och även som materialförråd.
Utanför Örebro ordnas en skogsfestival med föreläsningar, musik, verkstäder mm. Läs mer här
Vill du veta mer om slöjd, skog och hållbar utveckling finns alltid Slöjd Håller

måndag 2 juli 2012

AV TRÄ UR SKOG

I sommar har vi en utställning på Frövifors pappersbruksmuseum i Frövi. Skogen blir inte bara papper! Det kan bli slöjd också. I utställning visas olika saker av trä gjorda av lokala slöjdare. Det finns skurna figurer, svarvade skålar och andra saker, knivar, möbler, två träklockor och akvareller. Dessutom visas utställningen Slöjdens material - det omsorgsfulla valet som är en vandringsutställning som visar hur viktigt det är att välja ett bra material till slöjd.
Utställning har öppnat den 1 juni och pågår till den 31 augusti. Öppet 11-17 , måndag till fredag.